Lưu trữ của tác giả: Loan Ngô

Tổng quan về Kim Cương Thừa

Kim Cương thừa (Vajrayana), còn được gọi là Mật thừa (Tantrayana), giống như tất cả [...]

Đức Liên Hoa Sinh và 8 Hóa Thân

Đạo sư Liên Hoa Sinh (Guru Rinpoche) có nhiều hóa thân thực hiện nhiều hành [...]

Đức Phật Liên Hoa Sinh – Sự tích và thần chú chân ngôn

Sinh ra ở Orgen vào thế kỷ thứ 8 (các học giả đã đặt tên [...]

Quán đảnh Kim Cương Thừa

Đức Pháp Vương Jigten Sumgon, người sáng lập dòng Drikung Kagyu nói rằng nghi lễ [...]

Quan Âm Tứ Thủ – 16 ý nghĩa sắc thân

Chúng ta hình dung cơ thể của Đức Quan Âm trong sáng và thuần khiết [...]

Thiền quán – nền tảng của thực hành thiền định

Nhiều người thường nghĩ thiền chỉ là ngồi và suy nghĩ về tâm trí của [...]

Chữa bệnh bằng nước được chú nguyện theo Kim Cương Thừa

Chữa bệnh bằng nước là một thực hành phổ biến ở Tây Tạng, nơi các Lạt [...]

Nền tảng thực hành Nghi quỹ Kim Cương Thừa

Nền tảng của tất cả nghi quỹ Mật thừa là phần thực hành chung, gồm [...]

Ngũ bộ Thần Tài Tây Tạng – 5 vị thần tài của Tây Tạng

Trong Phật giáo Tây Tạng có 5 vị thần được coi là Ngũ bộ Thần [...]

Thangka – Bí ẩn đằng sau các bức họa về Thần Phật vùng đất Tây Tạng

Thangka - những bức vẽ tay về Thần - Phật theo truyền thống của người [...]