Nền tảng thực hành Nghi quỹ Kim Cương Thừa

Nền tảng của tất cả nghi quỹ Mật thừa là phần thực hành chung, gồm các nội dung: Quy y, Phát Bồ đề Tâm, thiền định Tứ Vô Lượng Tâm, trì tụng Bảy chi cầu nguyện và thực hành cúng dường Mandala. Bốn phần này sẽ mở đầu cho các nghi quỹ, tất cả chướng ngại sẽ tịnh hóa được và công đức sẽ được tích lũy trọn vẹn khi trì tụng quán tưởng như vậy.

Thực hành nghi quỹ

1. Nghi quỹ là gì?

Nghi quỹ (Kalpa trong tiếng Phạn) đề cập đến các quy tắc và nghi thức đã được quy định khi làm một việc gì đó. Ở đây là các nghi thức, phép tắc của việc thọ giới.

2. Tầm quan trọng của thực hành nghi quỹ trong đời sống

Thực hành nghi quỹ giúp chuyển hóa tình yêu thương thành hành động

Ví dụ, thực hành Quan Âm là rất quan trọng vì nó là một thực hành để đặt tình yêu vào hành động. Tình yêu thương không chỉ dành cho những người và gia đình xung quanh bạn, mà cho đất nước này, cho tất cả mọi người trên thế giới này, và cho tất cả chúng sinh khác. Tất cả con người và tất cả chúng sinh cần sự bảo vệ của Đức Quán Âm hoặc tình yêu và lòng từ bi trong hành động của chúng ta.

Thực hành nghi quỹ là động cơ để giúp đỡ chúng sinh

Cũng lưu ý rằng động lực chính cho việc thực hành là để giúp đỡ chúng sinh. Đó là lý do tại sao chúng ta là Phật tử. “Tôi muốn giúp đỡ bạn bè, người thân và hàng xóm của mình. Tôi muốn giúp đất nước tôi và tất cả người dân Việt Nam. Tôi muốn giúp tất cả chúng sinh trên thế giới này.” Vì vậy, động cơ cứu giúp chúng sinh là nền tảng cơ bản cần phải chuẩn bị trước khi làm bất cứ việc gì. 

Thực hành Nghi quỹ để giúp đỡ chúng sanh
Thực hành Nghi quỹ để giúp đỡ chúng sanh

Thực hành nghi quỹ giúp giữ giới Tam muội da

Một điều rất quan trọng mà chúng ta không được quên là giữ các giới nguyện Tam muội da. Trong Kim Cương thừa, việc tuân giữ giới nguyện Tam muội da đảm bảo cho chúng ta có sự kết nối với Guru (bậc Thầy), đó là điều không được phép quên.

Chẳng hạn, đó là việc cúng dàng Ganachakra, Việc cúng dường Ganachakra giúp thiết lập và củng cố các mối liên hệ trong Tăng đoàn, giữa những người bạn Kim Cương thừa, và với cha mẹ tinh thần của chúng ta, các Bậc thầy. Ngược lại, các bậc thầy cũng xem các đệ tử của mình như những người con thiêng liêng. Do đó, cần có một kết nối mạnh mẽ, thuần khiết và chân thành để duy trì một kết nối liên tục thông qua việc cúng dường Ganachakra.

Đây là một thực hành quan trọng cần nhớ trong Kim Cương thừa. Là Phật tử thực hành đạo Phật, chúng ta phải duy trì các mối quan hệ hài hòa trong cộng đồng những người thực hành của chúng ta, tức là Tăng đoàn. Những mối quan hệ hài hòa như vậy tạo ra những rung động cộng hưởng mang lại tình yêu và sự hòa hợp cho tất cả mọi người trên thế giới.

Với thực hành, bạn sẽ thấy rằng khi sống cùng nhau trong cùng một thế giới, những người xung quanh bạn bắt đầu cảm thấy yêu thương và hòa hợp, và bắt đầu hiểu tầm quan trọng của sự kết nối. Chúng ta đã tỏa ra những rung động của tình yêu, lòng trắc ẩn và sự hòa hợp, và dần dần thế giới sẽ bắt đầu hiểu được ý nghĩa của hành động của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải giữ giới Tam muội da.

3. Nền tảng để thực hành nghi quỹ Kim Cương Thừa 

Quy y và phát tâm Bồ đề

Bước đầu tiên để thực hành nghi quỹ là quy y và phát bồ đề tâm. Để trở thành một Phật tử, người ta phải quy y bên ngoài, nhưng bên trong chúng ta trở thành chân hành giả, nhận ra những phẩm chất giác ngộ nơi Đức Phật Quán Âm vốn dĩ không thể tách rời. Về hình tướng Thượng sư, chúng ta sẽ quán tưởng Đức Quan Âm ở trước mặt, sau đó trì niệm những lời quy y giống như ở trong nghi quỹ.

Tiếp theo, chúng ta cần phát Bồ đề tâm. Tại sao chúng ta nên phát triển Bồ đề tâm? Bởi vì Bồ đề tâm là mục tiêu của chúng ta. Nói cách khác, Bồ đề tâm trong Phật giáo có thể được chia thành Bồ đề tâm tương đối và Bồ đề tâm tuyệt đối. Bồ đề tương đối bao gồm bồ đề nỗ lực và bồ đề hành động. Bồ đề tâm nguyện bao gồm phát triển các nguyện vọng từ bi, hỷ xả và bình đẳng hơn là tình yêu và lòng trắc ẩn.

Thứ hai, khi một thiền giả thực hành Bồ đề tâm qua sáu ba la mật (bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ), đó là Bồ đề tâm. Bồ đề tâm nguyện chính là phần thực hành Tứ Vô Lượng Tâm (Từ Bi Hỷ Xả). Chúng ta cần thực hành Bồ đề tâm để tĩnh tâm. Khi đã được thuần hóa, tâm trí của chúng ta trở nên yên bình và hạnh phúc, và chúng ta dần dần có được dũng khí để thực hành Bồ đề tâm.

Bắt đầu với Bồ đề tâm tương đối, mục tiêu của việc thực hành của chúng ta là thể nghiệm Bồ đề tâm hay giác ngộ tuyệt đối. Đối với nghi quỹ ở đây, đây người ta phải trải nghiệm thân thể, lời nói và tâm trí của Bản tôn. Nói cách khác, thân, khẩu và ý của chúng ta phải hòa hợp với thân, khẩu và ý Đức Phật Quan Âm.

Tứ vô lượng tâm

Thực hành Tứ Vô lượng tâm là giai đoạn tiếp theo. Trải rộng lòng từ bi thông qua thiền định, cách chúng ta duy trì lòng từ vô hạn, lòng từ bi vô lượng, niềm vui vô lượng và sự bình an vô lượng trong thiền định mà chúng ta cần học và thực hành thiền. Ở mức độ thực hành đơn giản, tất cả những gì chúng ta phải làm là để tâm tĩnh lặng, thư thái, cầu nguyện cho hạnh phúc của chúng sinh, chấm dứt các nguyên nhân của đau khổ, sống trong hòa bình, hoan hỷ và không có bất nhị. còn gọi là Phật tự tại hay bình đẳng.

Cúng dường Mandala

Tiếp đó, chúng ta sẽ cúng dường Mandala. Mục đích của quán tưởng mandala là buông bỏ sự dính mắc vào các đối tượng, hiện tượng và chất. Thật ra, không có lỗi ở vật chất, của cải, tiền bạc, danh vọng, mà có lỗi ở chỗ mắc vào những điều luật này, và lỗi ở chỗ tham, sân, si gây ra đau khổ và sinh ra nghiệp chướng mãi mãi.

Vì vậy, chúng ta nên thực hành quán tưởng để giảm bớt chấp trước vào thế tục. Điều này được minh họa bởi mandala vũ trụ. Núi Tu Di và Tứ Đại Bảo Bảo là vũ trụ bên ngoài được hình dung như những lễ vật tượng trưng cho sự chân thành, từ bỏ và theo đuổi hạnh phúc thực sự.

Thực hành nghi quỹ Kim cương Thừa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *