Lưu trữ Danh mục: Kiến thức Phật Giáo

Thiện nghiệp và ác nghiệp

Mọi việc bạn làm đều có thể biến thành thiện nghiệp tốt đẹp. Có thể [...]

Quán chiếu Bát Nhã

Khi thực hành Trí tuệ Bát nhã hay thiền, nhiều người thường nghĩ đó chỉ [...]

Khi nào cần thực hành Pháp tu Quan Âm Lục Độ Mẫu (Green Tara)

Khi bạn đến một ngôi chùa để tu luyện, điều quan trọng là bạn phải [...]

Bát Bảo Cát Tường

Trong Phật giáo Tây Tạng, Bát Bảo Cát Tường còn được gọi là “Trát Tây [...]

Pháp tu nào phù hợp với mỗi người?

Trong tất cả các pháp không có pháp cao hay pháp thấp. Đôi khi pháp [...]

Ba cấp độ trong Pháp tu Quan Âm

Cốt lõi của giáo lý mà Đức Phật thuyết giảng suốt 49 năm không hướng [...]

Tư tưởng tính không trong Kinh Kim Cương

Bộ Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa có một tinh thần rất [...]

(Green Tara) Thiền quán về Đức Lục Độ Mẫu

Một cách hiệu quả để vượt qua những trở ngại, đạt được thành công trong [...]

Giới luật Kim Cương Thừa và Nghi thức sám hối

Giới luật giúp chúng ta rèn luyện thân thể, lời nói và tâm trí. Mỗi [...]

Khăn Khata

Khăn Khata là những tấm lụa mỏng hình chữ nhật gồm năm màu: trắng, đỏ, [...]