Quán đảnh Kim Cương Thừa

Đức Pháp Vương Jigten Sumgon, người sáng lập dòng Drikung Kagyu nói rằng nghi lễ quán đảnh là yếu tố để phân biệt Mật điển với Kinh điển, giống như Bồ đề tâm phân biệt Phật giáo Đại thừa với Phật giáo Tiểu thừa, và để phân biệt Phật tử với những người không phải là Phật tử thì dựa vào việc Quy y.

Lễ Quán Đảnh
Lễ Quán Đảnh

Truyền thống kinh điển tập trung vào triết lý về con đường trung đạo và sự nghiên cứu của Đức Phật, kinh điển hay lời dạy của kinh điển. Đức Phật đã hướng dẫn các đệ tử, nhà sư và học giả của thế hệ tương lai xem xét kỹ lưỡng những lời dạy của Ngài để phát triển đức tin kiên định. Phân tích và xác minh rằng lời dạy là đúng, thay vì chấp nhận điều gì đó là đúng chỉ vì Ngài đã nói ra điều đó. Điều quan trọng là phải xem xét ý nghĩa của giáo pháp một cách khôn ngoan và cẩn thận.

Do đó, dựa trên nghiên cứu này, chúng ta có thể xác định xem luật có hoàn chỉnh hay không. Do đó, nếu bạn có thể phát triển niềm tin tuyệt đối vào bản chất sâu xa và đầy đủ của Giáo Pháp, thì niềm tin đó sẽ được đặt nền tảng vững chắc trong sự nghiên cứu và lý luận của chính bạn. Vì vậy, những người rất nhạy cảm đặt niềm tin của họ vào ý nghĩa của chính Pháp, thay vì chỉ đơn giản chấp nhận Pháp như lời dạy của Đức Phật.

Tóm lại, truyền thống kinh điển nhấn mạnh việc sử dụng lý luận triết học để có được sự hiểu biết vững chắc về Giáo Pháp. Nhưng sau này trong quá trình thực hành của Tara, trọng tâm chuyển từ việc tìm hiểu và phân tích sang niềm tin chắc chắn và sự tôn trọng.

Khi người đệ tử phát triển một cảm giác tin tưởng và tôn kính mạnh mẽ, và khi vị đạo sư đủ điều kiện và giác ngộ, thì buổi lễ nhập môn sẽ mang lại lợi ích rất nhiều cho chúng sinh Đối với những đệ tử không có niềm tin thì quán đảnh sẽ không có được lợi lạc như thế.

Một trong những điểm khác biệt chính giữa Mật tông và Kinh điển là cách tiếp cận của họ để nghiên cứu bản chất của tâm. Phương pháp tiếp cận Kinh điển xem xét bản chất của tâm trí thông qua lý luận và phân tích để phát triển niềm tin vào bản chất của nó. Mật tông sử dụng các phương pháp khác nhau để tiếp cận cùng một chủ đề, bản chất của tâm trí. Quán đảnh Mật thừa không mang lại cho dòng tâm thức những quyền năng ma thuật hay phước lành. Nó không mang lại điều gì mới mẻ đến từ bên ngoài.

Quán đảnh thực ra là một thực hành thiện xảo sử dụng các phương pháp để tăng cường nhận thức về bản chất bẩm sinh của tâm trí. Như chính Đức Phật đã nói, “Mật điển có nhiều phương pháp và nó không khó khăn, vì thế đối với những người có những năng lực vô cùng sắc bén, ta giảng dạy phương pháp quán đảnh.”

Bởi vì những loại niềm tin này không thể thay đổi được. Niềm tin không thể lay chuyển này về quyền được trao quyền khiến chúng tôi được biết đến như những đệ tử siêu việt, hoặc những người có khả năng rất nhạy bén.

Thông thường, khi một đệ tử nhận được thần lực từ một đạo sư, họ cam kết thực hành vị thần đó và tụng một số câu thần chú nhất định. Trong lễ quán đảnh, vị sư phụ đã mời một vị thần từ cõi Phật vào không gian trước mặt Ngài và các đệ tử của mình và giải thích những gì các học viên nên quán tưởng để nhận được quán đảnh trọn vẹn.

Ngoài ra, trong khi trao quyền đang được trao, cần phải hiểu rõ ràng về ý nghĩa của việc trao quyền được mô tả. Một đệ tử làm được những điều này sẽ có những trải nghiệm sâu sắc. Họ sẽ được ban phước và việc trao quyền cho bạn sẽ rất có ý nghĩa.

Tất cả chúng ta đều có bản chất phật ban đầu của chúng ta. Phật tính là bản chất của tâm chúng ta, nhưng chúng ta không nhận thức được nó. Bởi vậy, các biểu tượng trong nghi lễ quán đảnh được các Đạo sư sử dụng để giới thiệu cho các đệ tử khơi dậy Phật tánh bẩm sinh của họ.

Phần đầu tiên của Quán đảnh là thanh tẩy tập thể đệ tử ô uế thành bản chất thuần khiết của các Nguyên tố. Vì thân và giác thường của đệ tử bị ô uế, nên người ấy tịnh hóa bản chất ô uế và biến nó thành Bản chất thanh tịnh của 5 bộ Phật. Năm nhóm Phật đầu tiên được mời, và sau đó họ được mời tan thành các đệ tử.

Bằng cách này, người đệ tử nhận được sự gia trì thuần khiết của Ngũ hành hoặc Ngũ Phật. Trong phần cuối cùng của Quán đảnh, Đạo sư giới thiệu bản chất của tâm. Ví dụ, trong một số quán đảnh, Sư phụ đã cho các đệ tử xem một quả cầu pha lê. Vì quả cầu pha lê hoàn toàn trong suốt nên nó là biểu tượng có khả năng đánh thức những tố chất bẩm sinh trong tâm trí học sinh.

Cử chỉ tượng trưng này là một hình thức hướng dẫn trực tiếp chỉ đơn giản là giới thiệu cho học sinh ý thức nguyên sơ về bản chất bẩm sinh của họ. Về bản chất, quán đảnh chỉ là một cách tinh tế để khám phá bản chất thực sự của tâm trí. Đó là một buổi lễ tượng trưng dẫn đến giác ngộ Phật tính.

Để giáo pháp có hiệu quả và đặc biệt là đối với một quán đảnh, điều quan trọng là cả thầy và đệ tử phải có đủ trình độ và phẩm chất cần thiết. Để được trao quyền, guru phải có kinh nghiệm trực tiếp về các giai đoạn phát triển và đạt được của yoga và thu thập tất cả các bài tụng của thần chú thần thánh cụ thể đó.

Một đệ tử phải có đức tin và sự tôn kính lớn lao và các phẩm chất khác được đề cập ở trên. Những lợi ích của quán đảnh là rất mạnh mẽ và vô cùng có lợi cho việc thực hành của học sinh. Những gia trì như vậy có thể loại bỏ những chướng ngại của đệ tử trong cuộc sống này, và quán đảnh cũng tạo ra một nguyên nhân để nhận ra bản chất tỉnh thức bẩm sinh của tâm thức.

Một số người có thể cảm thấy không đủ tiêu chuẩn để được nhận quán đỉnh và đặt câu hỏi liệu họ có thể kêu gọi hoặc tham gia vào quán đỉnh  hay không. Đối với những người hơi hoài nghi hoặc do dự, lời khuyên của tôi về việc bạn có nên nhận quán đỉnh hay không là bạn có thể tận dụng cơ hội để có được nó. Ngay cả khi bạn không hiểu hết ý nghĩa thực sự của việc trao quyền, bạn vẫn có thể hưởng lợi từ nghe đến danh hiệu của Đức Phật, bạn cũng sẽ tụng kinh quy y và phát tâm bồ đề.

Nếu bạn không chắc chắn về việc nhận được quán đỉnh từ một vị Bổn tôn cụ thể, đừng cho rằng có sự khác biệt cụ thể giữa các vị Bổn tôn. Các vị ấy cũng không khác, tất cả đều giống nhau. Ví dụ, không có sự khác biệt về bản chất của Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ tát. Họ có cùng một tâm thức giác ngộ.

Tất cả các vị thần đều có tình yêu thương và lòng từ bi vô hạn đối với tất cả chúng sinh và hai loại trí tuệ toàn tri. Mặc dù các vị thần khác nhau rất nhiều, nhưng tất cả đều có chung những phẩm chất độc đáo, dù tức giận hay ôn hòa.

Một số có thể có câu hỏi về Samaya (thệ nguyện). Một số người do dự khi nhận quán đảnh vì sợ phải thực hiện quá nhiều samayas hoặc lời thệ nguyện. Một số lễ quán đảnh yêu cầu những lời thề cụ thể, nhưng tất cả những lời thề quán đảnh tương ứng đều có một bản chất duy nhất là pháp, thực hành bất bạo động, hoặc thực hành bất bạo động làm tổn hại đến tất cả chúng sinh. Giữ lời thề này sẽ giữ được tất cả Samayas của tất cả các vị Bổn tôn.

Nhận được sự quán đỉnh tạo ra nhiều trải nghiệm. Một số hành giả có thể hoàn toàn nhập vào bản chất của tâm thức tỉnh thức ban đầu của họ và dễ dàng đạt được giác ngộ trong đời này nếu họ tập trung vào giác ngộ. Một số người thực sự tin vào nghiệp báo, sự thật của nhân quả, hoặc ít nhất là hiểu ra sự thật đó. Ít nhất ai đó chưa từng có kinh nghiệm cụ thể sẽ luôn luôn có nghiệp tốt gieo vào lòng họ, và khi nghiệp đó trưởng thành, nó sẽ mang lại lợi ích to lớn.

Theo truyền thống ở Tây Tạng, quán đảnh được trao một cách kín đáo, vì vậy không nhiều người may mắn được nhận. Nhưng bởi vì quán đảnh là giáo pháp và pháp phải đến được với những người muốn nhận nó. Ngày nay, khi các đệ tử có lòng tin và kính ngưỡng chân thành để thỉnh cầu những giáo lý này, thì việc các vị Thầy ban quán đảnh cho họ sẽ vô cùng lợi lạc.

Điều quan trọng là phải truyền bá giáo pháp siêu việt một cách hài hòa và có lợi với một địa điểm và thời gian cụ thể. Nếu một đệ tử có khuynh hướng tiếp nhận một loại chỉ dẫn cụ thể, thì việc đưa ra chỉ dẫn đó là điều thích hợp. Mục đích của Phật pháp là giúp họ hiểu được Phật tính bẩm sinh của họ. Trao và Nhận quán đỉnh là có lợi, không có hại.

Lễ Quán Đảnh
Lễ Quán Đảnh
Kim Cương Thừa

Tham khảo tranh Thangka các vị Phật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *