Ý nghĩa niệm Nam Mô A Di Đà Phật

Khi niệm Phật, chúng ta thường niệm “Nam mô A Di Đà Phật”. Vậy ý nghĩa của câu Phật hiệu này là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Phật A Di Đà
Phật A Di Đà

1. Nam mô A Di Đà Phật là gì?

Nam mô A Di Đà Phật chính là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà – vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại thừa. Cả câu “Nam mô A Di Đà Phật” được hiểu là quay về nương tựa bởi đấng giác ngộ vô lượng.

2. Ý nghĩa khi niệm Nam mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật! Niệm Phật 6 chữ Hồng Danh đã trở thành một câu niệm quen thuộc và phổ biến trong giới tu sĩ cũng như cư sĩ, phổ biến trong đời thường bao gồm bốn chữ A Di Đà Như Lai, chứng tỏ niềm tin mà người Phật tử thể hiện trong lời chào khi gặp mặt.

Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa như sau: 

Nam Mô có 6 nghĩa: kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng.

A: nghĩa là Vô, Không

Di Đà: là lượng

Phật: là người Giác ngộ

Cả câu Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa: Kính lễ đấng Giác ngộ vô lượng hoặc là: Con quay về nương tựa vào đấng Giác ngộ vô lượng.

Đây là câu niệm Phật hầu hết của những người tu theo pháp môn Tịnh Độ. Trong Thập Lục Quán Kinh Phật dạy: Đức Thích Ca Mâu Ni đã giảng rằng nếu chúng sinh tụng danh hiệu của A Di Đà Như Lai, họ có thể tiêu 8 muôn ức kiếp tội nặng.

Là một phương pháp giảng dạy, được truyền bá rộng rãi, ngắn gọn và dễ thực hành nhất của giáo phái Jodo, và phù hợp với mọi tín đồ, không phân biệt lứa tuổi. Trí tuệ cao thấp, nghiệp chướng nặng hay nhẹ, chỉ cần hành giả nhất tâm phát nguyện không sám hối cho đến khi lâm chung thì sẽ được vãng sanh, Phật A Di Đà cùng thánh tổ tiếp tục tiếp dẫn về Tây Phương.

Ngày nay người Phật tử thường dùng câu niệm này để chào nhau, tuy chỉ là một câu ngắn gọn sáu chữ nhưng nó chứa đựng sự lịch sự và cẩn trọng để thánh hóa tâm hồn của nhau.

Niệm A Di Đà, dựa trên những năng lực khác và lời thệ nguyện vĩ đại của Đức Phật A Di Đà, là một cách nhanh chóng và hiệu quả để gia tăng đức hạnh của một người và giảm bớt đau khổ cho bản thân và những người khác bằng cách chỉ đơn giản là tụng tên Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là một cách luyện tập đơn giản trong cuộc sống hàng ngày.

Cách thực hành đơn giản này cũng là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn thoát ra khỏi hố sâu tội lỗi nhờ sự tự nhận thức. Chánh niệm giúp trí óc thấy rõ, sáng suốt và nhận thức được mục đích tốt đẹp của cuộc đời bằng cách biết sống có đạo đức thông qua bốn đức tính yêu, thương, hỷ, xả có trong mọi tâm trí.

Khi niệm danh hiệu Phật, nên chú tâm vào việc không muốn thành Phật, không thành Phật, không mong được vãng sanh, không mong được vãng sanh, và thành tâm tụng niệm. Nếu niệm Phật nhất tâm không loạn, một niệm thay vạn niệm, niệm Phật không còn niệm nào khác, niệm Phật thì đau lòng lắm. Thế giới phía tây của thiên đường của Niệm A Di Đà.

Chỉ khi đó, bạn mới được hướng dẫn đến con đường tái sinh về cõi Tịnh độ. Tuy nhiên, để đạt được danh hiệu Phật với tâm không loạn, việc tu hành lâu dài là phải luôn giữ giới, tu tâm, xả bỏ mọi ý niệm xấu, dù là nhỏ nhặt. Nhiều người phải trải qua nhiều kiếp, nhiều kiếp tu luyện. Tuy nhiên, tụng kinh niệm Phật thường xuyên cũng gieo mầm từ bi của Đức Phật.

Tranh Thangka Phật A Di Đà
Tranh Thangka Phật A Di Đà
Tượng Phật A Di Đà
Tượng Phật A Di Đà

Tham khảo tranh Thangka các vị Phật tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *