Các bản thể Đại Bi Đức Quan Âm

Bi nguyện của Đức Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn

Đức Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn
Đức Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn

Trong vô lượng kiếp trước, có một ngàn Thái tử đã phát Bồ đề tâm, nguyện trở thành Phật. Trong đó có một vị, người đã nguyện thành Phật Thích Ca như chúng ta biết. Tuy nhiên, khi ấy Đức Quán Tự Tại nguyện khi mà tất cả ngàn thái tử chưa thành, thì Ngài sẽ không đạt thành Chính giác. Ngài nguyện giải thoát tất cả chúng sinh khỏi nỗi đau của sự sống và cái chết với lòng thương xót vô hạn.

Đến trước đức Phật, Đức Quan Âm đã phát nguyện. Đầu tiên Ngài xuống để cứu vương quốc Địa ngục và dần dần lên Cõi Trời, thậm chỉ cả vương quốc của loài ngạ quỷ. Từ đó Ngài tình cờ nhìn xuống và thấy, vừa giải cứu vô số sinh mệnh khỏi Địa ngục, vô số người khác vẫn đang đọa lạc. Điều này khiến Ngài đau đớn vô hạn. Ngay lúc đó, Ngài gần như mất niềm tin vào lời thệ nguyện lớn trước đây của mình và cơ thể như nổ tung thành ngàn mảnh.

Tất cả chư Phật mười phương đến cứu giúp như mưa như tuyết. Đức Phật đã làm toàn bộ cơ thể của Quán Âm hiện lại một lần nữa và cho ngài với sức mạnh kỳ diệu, và kể từ đó, Quán Thế Âm Bồ tát có mười một đầu, một nghìn tay và một mắt trên mỗi lòng bàn tay, đại diện cho sự hợp nhất của trí tuệ, trí tuệ và sự tháo vát là sự vĩ đại thực sự. Trong hình dạng này, Ngài thậm chí còn tỏa sáng hơn và có sức mạnh lớn hơn trước để cứu tất cả chúng sinh.

Bản thể Đại bi Quan Âm của 10 phương chư Phật

Câu chuyện về lòng nhân ái tiền kiếp của Quan Âm trên đây giúp chúng ta tiếp cận khái niệm về lòng nhân ái cao cả và tình yêu thương vô điều kiện. Tất cả các vị Phật hiện hữu trong luân hồi đều xuất phát từ lòng đại bi để cứu độ chúng sinh. Vì là bản thể Đại bi của mười phương chư Phật, Đức Quan Âm Tỳ Lư Giá Na Phật chính là hiện thân của Đức Quan Âm khi lòng Đại bi hiển lộ trong Pháp giới thể tính trí.

Trong khi đó, trong Đại viên cảnh trí, chúng ta đảnh lễ Đức Quan Âm A Súc Bệ Phật; trong Bình đẳng tính trí, lòng Từ Bi ấy tự thân Đức Quan Âm Bảo Sinh Phật. Đức Quan Âm Vô Lượng Thọ Phật lại là hiện thân khi lòng Đại bi thị hiện trong Diệu quan sát trí. Trong Thành sở tác trí, đó là Đức Phật Quan Âm Bất Không Thành Tựu (các công hạnh giác ngộ). Trong Hóa thân thì đó là Phật Quan Âm Thích Ca của công hạnh ứng hóa lợi ích chúng sinh.

Đối với hết thảy đại hạnh nguyện, Đức Quan Âm cũng là Quan Âm Phổ Hiền. Khi xuất hiện trong trí tuệ, Đức Quan Âm chính là Quan Âm Văn Thù Trí tuệ. Trong Đại bi thì Ngài hiện thân là Quan Âm Đại Bi nhiệm màu và trong đại từ, Ngài là Quan Âm Đại Từ Di Lặc của lòng từ vô lượng.

Phát xuất từ ​​lời thệ nguyện vị tha, lòng nhân từ vô biên, và bản nguyện bồ tát vô biên, Đức Quan Âm hiện thân dưới hình dáng một vị minh sư giác ngộ luân hồi, với mục đích duy nhất là mang lại an lạc và niềm vui chân thật cho tất cả chúng sinh. Đánh thức lòng nhân ái và trí tuệ của mỗi người.

Chừng nào chúng sinh còn chìm trong biển khổ, họ liên tục thị hiện Niết bàn để đạt được giải thoát. Ở vùng Himalaya của Ấn Độ, không chỉ có Đức Pháp Vương Gyalwan Drukpa, mà nhiều đạo sư giác ngộ được công nhận và tôn thờ như những hóa thân thực sự của Phật Quan Âm.

Điều này không chỉ áp dụng cho truyền thống Phật giáo, mà còn cho các truyền thống tâm linh khác. Ví dụ, trong truyền thống Ấn Độ giáo, Chúa Mahadeva hoặc Chúa Shiva đều là hóa thân trực tiếp của Quán Thế Âm. Mahakala được tôn thờ như một hóa thân của Quan Âm trong cả Phật giáo và Ấn Độ giáo. Thần tượng đầu của vua Ganesha với hình đầu voi rất đặc trưng, ​​hay Tara Devi và nhiều vị thần khác cũng là hóa thân của Phật Quan Âm.

Sự thật là rất nhiều vị thánh, bậc thầy của loài người, bậc thầy giác ngộ … đều là hóa thân của Quan Âm.

Tất cả những ai thực hiện các hành động thương xót và công đức vì lợi ích của chúng sinh, dù ở hình dạng con người hay không phải con người, đều là Đài phun nước của Niết bàn. Giáo viên, thánh, nữ thần, chim, chó, lừa, ngựa, voi, thậm chí cả côn trùng. Ngài không bị ràng buộc hay hạn chế bởi ngoại hình hay giới tính. Những cái tên màu đỏ Avalokiteshvara trong tiếng Phạn, Chenrezig trong tiếng Tây Tạng và Kuanyin (Quan Âm) trong tiếng Trung Quốc đều có nghĩa là “cao quý nhất”.

Chúng ta phải phá bỏ những định kiến ​​hạn hẹp của mình và mở rộng tâm hồn để nhìn thấy những hành động nhân từ vĩ đại của Ngài.

Tham khảo tranh Thangka Đức Quan Âm tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *