Lưu trữ của tác giả: Hoang Trang

Đức Phật Đại Nhật Như Lai

Đức Phật Đại Nhật Như Lai chính là pháp thân của Đức Phật Thích Ca [...]

Đức Phật Kim Cương Trì

Đức Phật Kim Cương Trì (Vajradhara) là  Đức Phật Nguyên Thủy, hiện thân của tất [...]

Chày Kim Cương trong Mật Tông

Chày Kim Cương là Pháp khí được cầm khi tu trì và thực hiện các [...]