Lưu trữ của tác giả: admin

Đại Thừa Và Sự Liên Hệ Với Tiểu Thừa – Nalinaksha

Tôi dịch tập “Aspects of Mahàyana Buddhism and its relation to Hìnayàna Buddhism” với mục [...]

Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời

Nguồn suối phát sinh của đạo Phật là một sự giác ngộ về sự thật [...]

Đông Phương Huyền Bí – Paul Brunton

Sách này cũng có thể lấy tựa là Ấn Độ huyền bí, vì thực sự [...]

Đức Phật Và Phật Pháp – Narada Maha Thera

“Để trình bày đời sống và giáo huấn của đức Phật cho những ai muốn [...]

Thangka – Họa phẩm Phật giáo độc đáo

Tranh cuộn Thangka là tranh vẽ hoặc thêu, thường treo trong các tu viện hay [...]

THANGKA họa phẩm đặc dụng của Phật giáo Kim Cang thừa

Thangka (còn được viết là Tangka hay Thanka) là loại tranh vẽ (hay thêu) treo [...]

Ấn Độ – Đất nước của Phật Giáo

Ấn Độ là một quốc gia Nam Á, chiếm hầu hết tiểu lục địa Ấn [...]

Du lịch Bhutan – đất nước Phật giáo

Vương quốc Phật giáo Bhutan được coi là một Shangri-La (thủ phủ của khu tự [...]